Yükleniyor...

Kullanım Koşulları

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

1.         Taraflar

1.1       Aşağıda tanımlanan Uygulama, Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi A Blok K:3 Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yönetilmektedir.                                                   

1.2       Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler. 

1.3       Şirket ve Kullanıcılar ayrı ayrı "Taraf" birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

2.         Tanımlar

2.1       "Chippin"; Chippin, tüketiciler alışveriş yaptıkça onları arzuladığı ürün ve deneyimlere kavuşturan bir deneyim programıdır. Kullanıcılar'ın Uygulama üzerinden gerçekleştirdikleri alışverişlerde kazandıkları puanlar da Chippin olarak ifade edilir. 

2.2       "Hedef Ürünü"; Uygulama içerisinde Şirket tarafından Kullanıcıların tercihine sunulan ve Uygulama kapsamında belirlenen e-ticaret sitelerinden ve/veya Üye İşyerlerinden satın alınabilen ya da Chippin uygulamasının hediye edebileceği, Şirket tarafından belirlenmiş olan ürün ve hizmetleri ifade eder. 

2.3       "Kullanıcı(lar)"; Uygulama kullanıcısı olan, Üye İşyeri ve/veya Şirket müşterisi gerçek kişileri ifade eder. 

2.4       "Uygulama"; Her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirket'e ait olan Uygulama'ya uyumlu mobil cihazlara indirilerek faydalanılan Chippin platformunu ifade eder.  

2.5       "Şirket"; Uygulama'yı işletmekte olan, Madde 1.1'de belirtilen Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. şirketini ifade eder. 

2.6       "Üye İşyeri"; Şirket ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Uygulama üzerinden ürünleri sunan ya da Kullanıcılara kampanya ve avantajların sunulduğu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

 

3.         Sözleşme'nin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu; Şirket tarafından Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlerin Kullanıcılar tarafından kullanımına ilişkin usul ve şartlar ile Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

 

4.         Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1       Sözleşme'ye konu Uygulama, Sözleşme ve Uygulama'da zaman zaman yayınlanabilecek şartlar ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla 18 yaşından büyük herkese açıktır. 

4.2       Kullanıcı, Uygulama'dan faydalanmak için Uygulama'yı kullanmakta olduğu mobil cihazına indirmelidir. Kullanıcı'nın Uygulama'ya üyelik sırasında işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Kişisel Veri İşleme İzni'ne onay vermesi ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı, Uygulama'ya Facebook hesabı üzerinden giriş yapması halinde Şirket'e işbu Sözleşme'ye konu Uygulama çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini, Şirket tarafından erişilmesine ve işlenmesine izin verdiği, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook hesabına ilişkin isim, soy isim, cinsiyet, doğum tarihi, e-posta, kullanıcı beğenileri, yer bildirimleri, Chippin'e üye arkadaş listesi ve profil fotoğrafı gibi Facebook bilgilerinin Şirket ve Şirket'in işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi firmalar tarafından ulaşılıp kullanılabileceğini kabul eder.

4.3       Kullanıcı uygulamada her oturum açtığında üyeliğe ait cep telefonuna veya e-posta adresine tek kullanımlık bir şifre gelecek ve bu şifre ile giriş yapılacaktır. Tek kullanımlık şifre kullanıldıktan sonra gönderilen mesajın silinmesi tavsiye edilir.

4.4       Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket, işbu Sözleşme ve/veya Uygulama'da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması da dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Kullanıcı statüsüne son verebilir.

4.5       Kullanıcı, Uygulama'nın kullanımına imkan veren, 3D ödeme onay şifresi, ödeme için kullanılabilecek diğer şifreler ve üyelik şifresi de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı, hesabının ve şifresinin yetkisiz kullanımını Şirket'e bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı'nın adı, şifresi, pin'i ve 3D ödeme onay şifresi ya da benzerleri ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. 

4.6       Bir cihaza bir Chippin hesabı ile üye girişi yapılabilir. Kullanıcı'nın kullandığı cihaz ile bu cihazda ilk üye girişi yapılan Chippin hesabı eşleşmekte olup, aynı cihaz üzerinde birden fazla Chippin hesabına üye girişi yapmak mümkün olmayacaktır.

Kullanıcı, cihazı üzerinde tanımlı mevcut hesabını değiştirmek, farklı bir hesapla cihazını kullanmak gibi taleplerle başvurduğunda, Chippin'in talebi değerlendirerek onay vermesi halinde cihazdaki hesap bilgisi sıfırlanabilecektir. Bu sıfırlama işlemi her cihaz için en fazla 3 (üç) defa yapılabilecektir. Her durumda Chippin, cihaz üzerindeki tanımlı hesabın değiştirilmesine onay vermeme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, oluşturulmuş hesabı ile şifrelerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı'nın kendi isteği dışında böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Kullanıcı derhal Şirket'i bilgilendirmek ile yükümlüdür. Böyle bir durumda Kullanıcı, Şirket tarafından üyeliğinin dondurulması gibi tedbirler uygulanabileceğini kabul eder.

4.7       Kullanıcı, Uygulama'da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama'da zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama'nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Uygulama ve kampanyalar içerisinde ticari kullanım, kötü niyetli kullanım veya suiistimal olduğuna yönelik belirtiler görülmesi halinde, Tanı'nın kendi takdirine bağlı olarak üyeliği sonlandırma, kazanılan faydaların kullanımını engelleme veya uygun olabilecek diğer tedbirleri alma hakkı bulunmaktadır.

4.8       Kullanıcı, hesabında yer alan veya Uygulama'ya kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve güncel olmasından sorumlu olduğunu, bilgilerin doğru ve güncel olmaması nedeniyle Chippin veya diğer faydaları kazanamaması yahut kullanamaması halinde Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca bu bilgi ve içeriklerin yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Uygulama'ya yüklenen ve işbu Sözleşme ile Uygulama'da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Uygulama'dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı'nın Uygulama'dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

4.9       Uygulama'nın kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Şirket, Kullanıcı'nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket'in uğrayacağı zararlar Kullanıcı'ya rücu edilecektir. 

4.10     Kullanıcı Uygulama'da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Uygulama'ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 

4.11     Kullanıcı, Uygulama'ya yüklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Uygulama'yı veri madenciliği gibi amaçlarla kullanmayacağını beyan eder.

4.12     Şirket'in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Chippin Platformu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı ile Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama'yı yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Chippin Platformu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama'da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Uygulama'nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. 

4.13     Kullanıcı tarafından Uygulama kapsamında sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Chippin Platformu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Chippin Platformu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı'nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve yine bu kapsamda belirtilenler dışında üçüncü kişilere açıklayamaz. Uygulama kapsamında toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Chippin Platformu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı'nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.  

4.14     Şirket, kullanıcıların üyelik için gerekli kişisel bilgileri, Chippin üye işyerlerinden gerçekleştirdikleri alışveriş bilgileri, web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, konum bilgileri, kullanıcıya özel kampanyaların tasarlanması ve iletilebilmesi için uygulamanın gereği olarak almakta, burada ve Chippin Platformu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı'nda belirtilen koşullarla işlemektedir. Kullanıcının Chippin üye işyerlerindeki bu verileri de üye işyerlerinin kullanıcılara fayda verebilmesi ve bu faydalardan haberdar edilebilmeleri için Şirket'e aktarılmakta ve işlenmektedir. Kullanıcı üyelik sırasında onayladığı bu sözleşme ve ayrıca Chippin Platformu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı ile bu paylaşımlara izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15     Şirket, Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket'in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Uygulama'nın kullanımına ilişkin risk Kullanıcılar'a aittir. 

4.16     Kullanıcı'nın Uygulama'da Chippin kazanabilmesi için geçerli bir kredi kartına sahip olması ve Uygulama içerisinde ödemelerini bu kredi kartı ile gerçekleştirmesi gerekmektedir. Girilen kredi kartı bilgileri 3. kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları veya mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından saklanacak olup, Şirket hiçbir durumda bu bilgileri görmeyecek, tutmayacak ve kullanmayacaktır. Kredi kartını sisteme ekleme sırasında Kullanıcı ilgili ödeme hizmet sağlayıcı veya mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşun hüküm ve kurallarına uymayı kabul eder. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme ile belirlenen hak ve yükümlülüklerini kullanabilmesi için Şirket tarafından 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında bir ödeme kuruluşu ile anlaşma yapması gerektiğinin bildirilmesi halinde Kullanıcı, Şirket tarafından bildirilen ödeme kuruluşu ile anlaşma yapılacak, aksi takdirde işbu sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

4.17     Chippin'in bir başka şirketle birleşmesi, bir başka şirkete devri veya bir başka firmayı satın alması durumlarında kişisel bilgiler anılanlara devredilebilir/alınabilir, Kullanıcılar'a bahsi geçenlerce de elektronik iletişim yapılabilir. Kullanıcı tarafından Şirket'e bildirilmediği sürece, Chippin uygulaması cihazdan kaldırılmış veya kullanıcı sözleşmesi sona ermiş olsun/olmasın, bu özellikler geçerli olmaya devam eder.  

4.18     Kullanıcılar Chippin üzerinde duyurulan/gösterilen kampanyalarda Chippin Üye İşyerleri'nin ve diğer şahısların sitelerine, mobil uygulamalarına yönlenebilirler. Chippin üzerinden bu suretle ulaşılan sitelerde kullanıcı ve kullanıcının kişisel bilgileri ilgili sitenin kurallarına tabidir. Tanı'nın, Chippin İşyerleri'ne ait olanlar dahil olmak üzere, bu sitelerdeki güvenlik ve gizlilik koşulları ile uygulamaları üzerinde bir yetkisi, kontrolü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.19     Chippin Mobil Uygulamasının-Servislerinin kullanımı ücretsiz olmakla beraber; uygulama kullanımının gerektirdiği her türlü haberleşme-iletişim giderleri Kullanıcı'ya aittir ve servis sağlayıcısı ile şahsi anlaşmasına bağlıdır. 

 

5.         Uygulama Kullanımı Süreç ve Koşulları

5.1       Telefon Numarası Tanımlama

5.1.1      Kullanıcı, üyelik sırasında kendisinden talep edilen cep telefonu numarasını sağlayacaktır. Aynı cep telefonu numarası ile bir kez üyelik gerçekleştirilebilir. Kullanıcı cep telefonuna gönderilen kısa mesaj üzerinden cep telefonu numarasına ilişkin doğrulama ve tanımlama işlemlerinin gerçekleştirmesi gerektiğini kabul eder. Üye olurken girilen e-posta adresi ile de birden fazla üyelik oluşturulamaz. 

5.1.2      Kullanıcı, üyelik esnasında veya hesabına giriş sırasında cep telefonuna gelen kodu başkasına vermemeyi ve bunun saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, başkası tarafından kötüye kullanıldığı tespit edilirse üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul eder.

5.1.3      Chippin'de her cep telefonu numarası bir üyeliği temsil etmekte olup, kullanılan cep telefonu numarasının iptali/kapatılması durumlarında Chippin hesabının da başka numaraya aktarılamayacağını Kullanıcı baştan kabul eder. Yeni bir cep telefonu numarası ile Chippin kullanılmak istendiğinde, o cep telefonu numarası ile yeni bir Chippin üyeliği oluşturulmalıdır. Chippin hesapları birleştirilemez. Cep telefonu numarasının devri halinde, o numaraya bağlı Chippin hesabı kapatılır. Kullanıcı cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 0850 502 95 85 Chippin Danışma Hattı'na bildirimde bulunmayı kabul eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, doğabilecek zararlardan Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır.

 

5.2       Kredi Kartı Tanımlama

5.2.1    Kullanıcı, Uygulama üzerindeki işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilmek için Uygulama'ya kredi kartı bilgilerini ekleyebilecektir. Kullanıcı kredi kartı bilgileri ekleme işlemini 3. kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları veya mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından sağlanan sistem ile sağlayacaktır. Halihazırda Mastercard Masterpass sistemi kullanılmakta olup, ileride değişebilir. Kredi kartı bilgileri Şirket tarafında tutulmamaktadır. Kredi kartını sisteme ekleme sırasında Kullanıcı ilgili 3. kişi kuruluşun hüküm ve kurallarına uymayı kabul eder.

5.2.2    Kullanıcı, Uygulama dahilinde birden fazla kredi kartı bilgisi ekleyebilecek olup kullanıcı dilediği zaman önceden sakladığı kart bilgilerini Uygulama'dan silebilecektir. 

 

5.3       Ödeme Onaylama

5.3.1    Kullanıcı, Uygulama üzerinden gerçekleştireceği finansal işlemler için kredi kartını Masterpass sistemine ekleyecektir. Tanımlanan kart ile ödeme yapılabilmesi için her işlem için ayrı ayrı tek kullanımlık olacak şekilde kart sahibine SMS ya da benzeri yöntemlerle karta ait cep telefonuna banka tarafından gönderilen doğrulama kodunun (Masterpass OTP) veya 3D secure şifresinin uygulama içerisindeki alana girilmesi gerekmektedir. Uygulama üzerinden yapılacak ödemeler sırasında ve ileride diğer kullanıcılara Chippin tanımlaması yaparken, ödeme yapılacak kredi kartının değiştirilmesi için tek kullanımlık olacak şekilde kart sahibine SMS ya da benzeri yöntemlerle gönderilen doğrulama kodu (OTP) veya 3D secure şifresi kullanılabilecektir. 

5.3.2    Şirket,  gerçekleştirilen bazı işlemler için doğrulama kodu (OTP) veya 3D secure şifresi kullanılması zorunluluğunu kaldırabilir. Doğrulama kodu (OTP) veya 3D secure şifresi kullanılması gerekmeyen işlemler, Şirket tarafından tutar, sıklık ve benzeri kriterlere göre belirlenebilecek ve zaman zaman değiştirilebilecektir. 

5.3.3    Kullanıcı, Masterpass kullanımı için onayladığı sözleşme gereğince Masterpass kullanımından ve sonuçlarından doğrudan sorumlu olacaktır, bu konuda Şirket'in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.3.4    Kullanıcının TR Karekod ile ödeme yapması için Yapı Kredi müşterisi olması ve World Mobil veya Yapı Kredi Mobil'in cep telefonunda yüklü olması gerekmektedir. Fiziksel POS üzerinden Chippin üye işyerlerinde TR Karekod ile yapılan ödemeler sonrasında kazanılan puan bilgisi fiziksel POS üzerinde işlem tamamlandığında bildirim ile gönderilmektedir. TR Karekod ile fiziksel POS'ta ödeme, Chippin ödeme noktası olmasa bile yapılabilmektedir ancak Chippin kazanımı olmamaktadır. TR Karekod yapılan alışverişlerde Chippin bakiyesinden harcama yapılmamaktadır. İnternet üzerindeki TR Karekod okutularak yapılan alışverişlerde işyeri Chippin üye işyeri olsa bile Chippin kazanımı olmamaktadır.

5.3.5    Kullanıcının World Pay ile ödeme yapması için Yapı Kredi müşterisi olması ve World Mobil veya Yapı Kredi Mobil'in cep telefonunda yüklü olması gerekmektedir. World Pay ile ödeme sırasında ödeme World Mobil veya Yapı Kredi Mobil uygulamaları üzerinde tamamlanmakta olup, Chippin tarafından kullanıcıya ödeme onayı için şifre gönderimi yapılmamaktadır.


5.4       Arkadaş Listesi

5.4.1    Kullanıcı'nın Uygulama üzerindeki arkadaş listesi, Uygulama'ya Facebook hesabı üzerinden üye olması halinde Chippin üyesi Facebook arkadaşlarından ve Uygulama kapsamında arkadaşlık isteği gönderip onay verilen diğer Kullanıcılar'dan oluşmaktadır. 

5.4.2    Kullanıcı Uygulama üzerinde arkadaş listesini görebilir, arkadaş listesine ekleme ve Chippin gönderme talebinde bulunabilir. Kullanıcı Uygulama'daki ayarlar menüsünden arkadaşlarından ve diğer kullanıcılardan gelen Chippin aktarımlarını kapatabilecektir.

5.4.3    Kullanıcı, arkadaş listesinde bulunan diğer kullanıcıların Chippin aktardığı kişileri, kişi sayısını, kendisine Chippin aktarılan kişileri ve kişi sayılarını, belirlediği Hedef Ürünü'nü ve bu Hedef Ürünü için anlık Chippin bakiye bilgilerini görüntüleyebilecektir. Kullanıcı, Chippin içerisindeki işlemlerine dair bildirimleri ilgili arkadaşlarının ve Chippin kullanıcılarının bildirim şeklinde görmesine bu sözleşme kapsamında izin vermiş olur. Kullanıcı dilerse bu bildirimleri uygulama içerisindeki bildirim ayarları ile kısıtlayabilir.

 

5.5       Bildirim Ayarları

5.5.1    Uygulama'ya dahil Üye İşyerleri'nin kampanyaları, Uygulama üzerinden veya bildirimler ile Kullanıcı'ya ulaştırılacaktır. Kullanıcı'nın mobil cihazında lokasyon servislerinin açık olması halinde lokasyona özel bildirimler de Kullanıcı ile paylaşılabilecektir.

5.5.2    Kullanıcı'nın Uygulama kapsamındaki Chippin işlemleri ile Kullanıcı'nın arkadaşları ve onların arkadaşlarının işlemleri Uygulama üzerinde bildirim olarak görüntülenebilecektir. Kullanıcı dilediği kampanya bilgileri ile Chippin işlemlerini Facebook ve Twitter hesapları üzerinden paylaşabilecektir.

5.5.3    Kullanıcı, Uygulama kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerin Şirket tarafından istatistiksel olarak raporlanabileceğini, kendisine Şirket yahut diğer firmaların kampanyalarının bildirilebileceğini kabul eder.

5.5.4    Chippin Üye İşyerleri'nin bir kısmında akıllı cihazlardaki bluetooth sayesinde kullanıcı ile iletişime geçilebilir, kullanıcıların lokasyon bilgilerine göre (örneğin bir mağazaya girdiğinde) cihazlarının bluetooth özelliği açık ise, iletişim kurulabilir, kampanya fırsatları sunulabilir. Kullanıcılar konum ve/veya bluetooth ayarlarını cihazlarının ayarlar bölümünden istedikleri zaman açıp kapatabilirler. Ancak Kullanıcıların ayarları kapatması durumunda, bu durumda kullanıcılara özel kampanya duyuruları için iletişim kurulamaz olur ve kullanıcı kendisine özel bu fırsatlardan haberdar edilemez.

5.5.5    Şirket tarafından kullanıcılara yapılacak genel ve özel iletişimler Chippin uygulaması üzerinde yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Kullanıcı'nın cihazını data ve mobil iletişimine kapatması, uygulamayı kullanmaması, cihazın ayarlar bölümünden ileti alımlarını durdurmuş olması veya ulaşılamaması sebebi ile söz konusu iletişimleri alamaması durumunda bunların olumsuz sonuçları Kullanıcı'ya aittir. 

5.5.6    Kullanıcı Chippin'e üye olurken verdiği bilgilerin (e-posta, telefon numarası gibi) doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ve/veya güncelleme yapmadığı durumda Kullanıcı tarafında doğabilecek zararlardan Şirket ve Üye İşyerleri'nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

5.6       Chippin Kazanımı

5.6.1    Kullanıcı Üye İşyerleri'nde Uygulama'yı kullanarak gerçekleştirdiği mal ve hizmetlerin satın alma işlemlerinde, Şirket tarafından belirlenen kural, koşul ve oranlar doğrultusunda Chippin kazanacaktır. Aksi Şirket tarafından belirlenmediği sürece Chippin'e ekli kredi kartı kullanılarak yapılacak en az 1 TL'lik satın alma işlemlerinde Chippin kazandırılacaktır.

5.6.2    Kullanıcı, her Üye İşyeri'nin yapılan alışverişler sonrasında sağladığı Chippin oranlarının farklı olduğunu ve bu oranlara ilgili Üye İşyeri sayfalarından ulaşacağını bildiğini, bu bilgilerin zaman zaman değişebileceğini ve güncel oranları Uygulama üzerinden takip etmenin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bu bilgileri kendi sorumluluğunda olmak üzere Facebook ve Twitter hesapları vasıtasıyla paylaşabilecektir. 

5.6.3    Kullanıcı, Uygulama kapsamında Üye İşyeri olmayan markaları, o noktalarda yaptığı alışveriş sonrasında alışveriş fiş veya faturası ile birlikte Uygulama üzerinden Şirket'e uygulamaya katma önerisi olarak iletebilecek, Şirket uygun görmesi halinde ilgili talebi marka ile görüşerek değerlendirecek ve yine marka ve Şirket tarafından uygun görülürse, marka uygulamaya dahil olabilecektir.  Aksi halde uygulamaya dahil benzer başka bir markaya yönlendirme yapılmaya gayret edilecektir. Her durumda Şirket herhangi bir markanın uygulamaya katılımını taahhüt etmez.

5.6.4    Kullanıcı Uygulama içerisinde Uygulama kapsamına dahil olan ürünlerden çıkan şifreyi girerek de Chippin kazanabilecektir. Bu ürünler, verilen Chippin oranları ve koşulları dönemsel olarak Uygulama içerisinde yer alacaktır. 

5.6.5    Kullanıcı'nın, Uygulama'yı kullanırken kendisine özel olarak (doğum tarihi, tuttuğu takım gibi) sorulabilecek bazı anket sorularına vereceği cevaplar, profil bilgileri içerisinde veya Uygulama sisteminde güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bu bilgiler kullanıcıları profilleme, hedef kitle yönetimi ve hedef kitleye özel kampanya planlama amaçlı ve Chippin Platformu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı'nda belirtilen amaçlarla kullanılabilecektir. 

5.6.6    Kullanıcı, Uygulama'da yer alan kampanyalarının birleştirilemeyeceğini, Üye İşyeri veya ürün bazında farklı Chippin oranları ve kampanyaları sunulabileceğini, Şirket'in Üye İşyerleri ve Chippin oranlarında dilediği zaman değişiklik yapabileceğini kabul eder.

5.6.7    Uygulama'da dönemsel olarak verilen indirimler ile Chippin katkıları birleştirilmeyebilir. Bu durumda Kullanıcı'nın Chippin kazanım oranı farklılaşabilir veya Kullanıcı Chippin kazanamayabilir.   

5.6.8    Herhangi bir Kullanıcı'ya Chippin uygulamasında herhangi bir imkanın sağlanmış olması diğer Kullanıcılar'a da aynı imkanın sağlanacağı anlamına gelmez. Ayrıca, bir Kullanıcı'nın herhangi bir özellik, kampanya ve imkandan yararlanmış olması, aynı üye işyerinde veya başka üye işyerlerinde her zaman aynı veya benzeri imkanlardan istifade edebileceği anlamına gelmemektedir.  

5.6.9    Kural olarak, 1 (bir) Chippin kazanılırken ve kullanılırken 1 (bir) TL değerindedir. Chippin ve Üye İşyerleri dönemsel olarak kazanım/kullanım açısından farklı değerler uygulayabilir. Chippin içerinde belirtilen her kampanyanın kendi koşulları içerisinde kazanılan Chippin tutarları alışveriş sonrasında Chippin uygulaması içerisinde yüklenir ve görüntülenir. Ancak kampanya ve üye işyeri bazında Chippin kullanım tarihleri farklılaşabilmektedir. 

Kampanya bazlı kazanılan ve geçerlilik tarihi açıkça belirtilen Chippinler haricinde, 2018 yılı sonuna kadar Chippin hesabında biriken harcanabilir Chippin tutarları, 31 Mart 2019 tarihinde silinecektir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kullanıcının Chippin hesabında biriken Chippinler ise, ilgili kampanya koşullarında aksi belirtilmediği sürece, kazanıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra silinecektir. Şirket, Chippin ile ilgili tüm kuralları değiştirebilme ve kazanım ve/veya kullanım açısından son verme haklarını her zaman için saklı tutar.

5.6.10    Kullanıcı, TR Karekod ile ödemelerinde işlemini anlaşmalı Chippin üye iş yerininin Yapı Kredi'ye ait fiziksel POS'u üzerinden yaptığında ve kazanım kampanyası olması durumunda Chippin kazanabilir.

5.7       Hedef Ürünleri 

5.7.1    Kullanıcı, Uygulama'yı kullanımı sonrasında Şirket tarafından belirlenen nokta ve ürünler arasından belirlemiş olduğu Hedef Ürünlerini Chippin bakiyelerini kullanarak satın alabilecektir.   

5.7.2    Kullanıcı, Hedef Ürünlerini Uygulama içerisinde görüntüleyebilir, ürün detaylarını, kendisine özel fiyatları ve satış noktalarını takip edebilir. Kullanıcı aynı anda sadece bir Hedef Ürünü belirleyebilir. Kullanıcının belirlediği Hedef Ürünü bir hediye çeki ise, o hediye çekini Hedef Ürünü olarak belirleyip satın aldığında, ilgili firmada Chippin ödemesi yaparken kullanır.

5.7.3    Kullanıcı, Uygulama içerisinde sunulan Hedef Ürünleri için (beğendim/beğenmedim şeklinde) ilgi alanlarını Şirket ile paylaşabilecektir. Bu bilgiler kullanıcıları profilleme, hedef kitle yönetimi ve hedef kitleye özel kampanya planlama amaçlı ve Kişisel Veri İşleme İzni'nde belirtilen amaçlarla kullanılabilecektir.   

5.7.4    Kullanıcı, listede bulunmayan ve satın almak istediği Hedef Ürünü'nün fotoğrafını çekerek Uygulama üzerinden Şirket'e iletebilecektir. Kullanıcı tarafından önerilen bu Hedef Ürünü eklendiğinde Kullanıcı'ya bilgi verilecektir. Ancak Şirket, talep edilen her Hedef Ürünü'nün Uygulama'ya ekleneceği konusunda garanti vermez.

 

5.8       Chippin'in Arkadaş Hesabına Tanımlanması

5.8.1    Kullanıcı, hesabındaki Chippin bakiyesini Hedef Ürünü alımında kullanabileceği gibi arkadaşının hesabında tanımlanmasını talep edebilir.

Kullanıcı, arkadaşlarından da Chippin tanımlaması talep edebilir ancak 10'dan fazla arkadaşından destek alamaz. Kullanıcı, hesabına tanımlanan Chippin tutarlarını hesabım menüsü içerisinden ve gelen bildirimler ile takip edebilecektir. 

Chippin alışverişi sonrasında iptal/iade işlemlerinde kazanılan Chippin tutarı geri alınır ve Kullanıcı hesabına tanımlanmaz. Söz konusu Chippinler'in herhangi bir şekilde kullanılmış olması halinde dahi Kullanıcı ilgili tutarı iade edecektir.

5.8.2    Arkadaşa tanımlanan Chippin tutarlarının hangi markalarda kazanıldığı bilgisi marka logolarına yer verilerek tanımlama yapılan arkadaş tarafından görüntülenebilecektir. 

 

5.9       Alışverişler

5.9.1    Kullanıcı, Üye İşyerleri'nde gerçekleştireceği alışverişlerde ödemeyi Uygulama üzerinden yapacağını satış görevlisine bildirecek ve Uygulama üzerindeki Ödeme Yap logosuna tıklayarak göreceği Chippin numarasını veya cep telefon numarasını satış görevlisine (eğer ödeme Uygulama üzerinden yapılan bir elektronik ticaret işlemine ilişkinse, söz konusu bildirim çevrimiçi yöntemlerle Uygulama üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir) iletecektir. Üye İşyeri'nin elektronik ticaret ortamında (internet sitesi ya da uygulama gibi) ödeme yapmak için Kullanıcı, söz konusu ortam içerisinden Chippin ile ödeme seçeneğini seçip, Chippin numarasını veya cep telefonu numarasını girecek ve daha sonrasında Uygulama üzerinden ödeme işlemini tamamlayacaktır. Üye İşyeri tarafında gerekli işlemler yapıldıktan sonra Kullanıcı Uygulama üzerinden alışveriş bilgilerini (tarih, marka, tutar gibi) görebilecek, sonrasında daha önceden kaydedilmiş kredi kartını ve varsa taksit seçeneklerinden birini seçecektir. Eğer işlemin tamamlanması için gerekiyorsa, kullanıcı ödemeyi kart sahibine SMS ya da benzeri yöntemlerle karta ait cep telefonuna banka tarafından gönderilecek doğrulama kodu (Masterpass OTP) veya 3D secure şifresini girerek tamamlayacaktır. Kullanıcı dilerse ve Şirket tarafından böyle bir yöntem uygulamaya alındıysa, ödemeyi Şirket tarafından belirlenen üçüncü taraf ödeme hizmetleri ile de yapabilecektir. Ödeme sonrasında hem Üye İşyeri ekranına hem de Kullanıcı'nın Uygulama ekranına ödemenin tamamlandığı bilgisi gelecektir. 

5.9.2 Chippin bireysel alışverişler için kullanılabilir. Chippin'in kurumsal alımlar, toplu alımlar veya benzeri şekilde Chippin kullanıcısının bireysel alışverişleri için kullanılmadığının tespit edilmesi halinde Şirket, önceden ayrıca bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı'nın hesabını bloke etmek, Chippin kazandırmamak, kazandırılmış olan Chippinlerin kullanımını kapatmak veya kazandırılmış olan Chippinleri geri almak gibi haklara tek başına sahiptir. 

Kullanıcı'nın alışverişe ilişkin faturasındaki isim ile Chippin kullanıcısının aynı kişi olması gerekmektedir. Chippin üyeliğinin bireysel alışverişler için kullanıldığını teyit amacıyla Şirket, Kullanıcı'dan alışverişe ilişkin fatura ibrazı isteyebilecektir. 

Kullanıcı'lar bir takvim yılı içerisinde Arçelik ve Beko yetkili satıcılarında gerçekleştirebilecekleri ödemelerde toplamda 1.000 TL'ye kadar Chippin kazanacaklardır. Bu şekilde belirlenen faydanın aşılması durumunda Şirket, Kullanıcı'dan işleme dair fatura ibrazı isteyerek işlemin Kullanıcı'ya ait olduğunu kontrol edebilecektir. Faturanın ibrazı üzerine Şirket belirlenmiş olan sınırın üzerinde Chippin kazandırma konusunda karar verecektir.

Her durumda Chippin kazandırma konusunda değerlendirme yapma ve yukarıda belirtilen tedbirleri alma konusunda Şirket tek başına yetkilidir. Kullanıcı bu konuda itiraz hakkı bulunmadığını baştan kabul eder.

Kullanıcı'nın herhangi bir şekilde 3. kişilere ait alışverişleri kendi alışverişi gibi Chippin üzerinden gerçekleştirmesi ve bu sayede kazanımlar elde etmesi halinde Şirket, ilgili Kullanıcı aleyhine yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

5.9.3    Kullanıcı'nın satın aldığı ürünler Üye İşyeri tarafından faturası ile teslim edilecektir. Satın alınan ürün ile ilgili satış sözleşmesi Kullanıcı ve Üye İşyeri arasında gerçekleşmekte olup, Şirket yalnızca ödemenin gerçekleştirilmesi için Kullanıcı'nın talebi ve talimatı doğrultusunda Üye İşyeri tarafından tahsil edilmesini sağlamaktadır. Ürüne dair ayıp ve diğer yükümlülüklerden Şirket sorumlu olmayacaktır. 

5.9.4    Kullanıcı, alışveriş sonunda kazandığı Chippinler'i Uygulama'da görebilecektir. Kampanyalara özel olarak yüklenecek bazı Chippin'ler kampanya kurallarında belirtildiği tarihte yüklenebilecektir. 

5.9.5    Kullanıcı sadece kendi alışverişleri karşılığında kazandığı Chippinler'in arkadaşlarının hesaplarında tanımlanmasını isteyebilecektir. Tanımlama gerçekleştirilecek tutar Uygulama üzerinde görüntülenmektedir. Şirket, Chippin toplama amaçlı alışveriş yapılabilecek katılımcı Üye İşyeri ya da yapılacak katkı oranları konusunda bir taahhütte bulunmamaktadır. 

5.9.6    Akıllı cihazın kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir şekilde 3. kişi eline geçmesi halinde oluşabilecek zararlardan (farklı kişiler tarafından ödeme yapılması, Chippin bakiyesinin harcanması, kullanıcı verilerinin kullanılması gibi) Kullanıcı sorumludur. 

 

5.10     Alışveriş İade ve İptalleri

5.10.1  Kullanıcı Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği alışverişlerin iade ve iptalleri için ürünü satın aldığı Üye İşyeri'ne başvuracaktır. Üye İşyeri tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra, değerlendirmenin olumlu olması halinde iade veya iptal işlemleri alışverişin gerçekleştirildiği kredi kartına yapılacaktır. İptal ve iade işlemlerinde, alışveriş sırasında Kullanıcı'nın kazandığı Chippin'ler geri alınır. 

5.10.2  Yapılan iptaller Uygulama üzerinde bildirim olarak görüntülenecektir. 

5.10.3  Bir alışveriş tamamen veya kısmen iade edildiğinde o alışverişte kazanılan Chippin'lerin iadesi, iade edilen tutarın toplam ödeme tutarına olan oranına göre hesaplanır ve kazandırılan kişilerden (Kullanıcı veya arkadaşlarından) bu tutarda geri alınır. Kullanıcı'nın arkadaşları tarafından tanımlanan Chippin'ler, ilgili arkadaşın alışverişini iptal etmesi halinde Kullanıcı(lar)'dan geri alınacaktır. 

Chippin kullanılarak ödeme gerçekleştirilen bir alışverişin kısmen iade edilmesi halinde ilk olarak ödeme yapılan kredi kartına iade gerçekleştirilecek, kalan tutar ise kullanılan Chippin'lerin Kullanıcı hesabına yeniden tanımlanması şeklinde iade edilecektir. İadesi gerçekleştirilen Chippin'lerin kullanım süresinin, iade anında dolması halinde bu Chippin'ler kullanıcıya iade edilmez.

5.10.4  Kullanıcı, alışverişlere ilişkin iade ve iptal işlemlerine ilişkin olarak Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, ilgili taleplerini Üye İşyeri'ne ileteceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı'nın Chippin kazandığı bir alışverişi iptal veya o alışverişteki ürünü iade etmesi halinde, hesabında yeterli Chippin yok ise, söz konusu ürünü alırken kazandığı Chippin karşılığı tutarı ödemesi gerekir; ilgili işyeri kazanılan Chippinlerin parasal-nakdi değeri olan tutarı Kullanıcı'dan tahsil eder. 

 

6.         Fikri Mülkiyet Hakları

6.1       Uygulama'da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket'e aittir. Şirket ve lisans verdiği 3. kişiler, münhasıran tüm fikri mülkiyet haklarını kullanma hakkına sahiptir. Hizmetler, markalar ve içerikler üzerinde yer alan tescilli marka ya da diğer telif haklarıyla ilgili ibareler kaldırılamaz, değiştirilemez ve engellenemez.

6.2       Kullanıcı, Uygulama'da paylaştığı her türlü içeriğe ilişkin olarak, bu içerikleri kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi için Şirket'e dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir.

6.3       Uygulama'nın tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama'dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar'ın (i) Uygulama'nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama'ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama'dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama'ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama'da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama'nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama'nın ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, (v) Chippinler'i haksız yere elde etmek için çeşitli algoritmalar, servisler geliştirilmesi ve bunların çalıştırılması, (vi) Uygulama'nın dağıtıldığı noktalara yazılan yorumlara referans kodu, pornografik içerik, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Uygulama sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

 

7.         Sorumluluğun Sınırlandırılması 

7.1       Şirket, yetkilileri, müdürleri, çalışanları ya da marka ortakları, ajansları, tedarikçileri; Uygulama'ya girilmesi, Uygulama'nın ya da Uygulama'daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması sebebiyle, Sözleşme'nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Uygulama ve Uygulama kapsamındaki özellikler ve sair içerikler "olduğu gibi" sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket'in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket'in ayrıca, Uygulama kapsamında satın alınan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir taahhüdü veya bunlardan doğacak taleplere ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şirket ağır kusur halleri dışında kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama'nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

7.2       Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket'in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen Uygulamalar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.3       Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama'nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.4       Kullanıcı, Şirket'in Uygulama'ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama'dan yahut Uygulama'ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve Şirket'in Uygulama'ya ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir. 

 

8.         Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

9.         Fesih 

Şirket, herhangi bir zamanda tek taraflı bildirimle işbu Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshedebilecektir. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde feshedilmesi halinde Kullanıcı'nın kazanmış olduğu Chippin'ler kendiliğinden geçersiz hale gelecek, Kullanıcı bu durumda Şirket'ten herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 

Sözleşme'nin sona erdiği hallerde Kullanıcılar'ın cihazlarındaki Chippin Mobil Uygulaması'nı kaldırmaları veya uygulamadan çıkış yapmaları gerekebilir; aksi halde Chippin'in olağan uygulamasında bulunan gelen iletileri almaya devam edebilirler. Bu durum Sözleşme'nin devam ettiği ve Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirli hak ve imkanlara sahip olmaya veya kullanmaya devam edebileceği anlamına gelmeyecektir.

 

10.       Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11.       Kişisel Verilerin Korunması

Kullanıcı'nın Uygulama'ya vermis olduğu kişisel ve alışveriş verileri, Chippin Platformu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı'nda yer alan amaçlarla Şirket tarafından işlenebilecektir. Kullanıcı, Uygulama içerisinde yer alan Yardım bölümünden Kişisel Verilerin Korunması başlığını tıklayarak kişisel verilerinin işleme amaçları konusunda detaylı bilgi alabilir. Kullanıcı, Şirket tarafından kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca kendisiyle iletişime geçilmesine engel olunmasını Uygulama içerisinde Yardım'da yer alan Kişisel Veri Başvuru Formu'nda belirtilen yöntemlerle talep etme hakkına sahiptir.