logo
logo

Yardım

Kisisel Verilerin Toplanmasi, Islenmesi Ve Isleme Amaçlari

Islenen Kisisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarilabilecegi

Kisisel Veri Sahibinin Kvk Kanununun 11. Maddesinde Sayilan Haklari

Ana SayfaKişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni


Chippin Platformu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

0820-0205-4660-0014 MERSİS numaralı Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") olarak kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgilere https://chippin.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden erişebilirsiniz.

I.

Kişisel Verilerinizin İşlenme ve Paylaşılma Amaçları ile Hukuki Sebepleri

Chippin uygulaması ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmek için Chippin üyeliği oluşturulması gerekmekte olup kimlik ve iletişim bilgileriniz üyelik sözleşmesi kurulması, bu sözleşme kapsamında ürün ve hizmet satışı ve bu ürün ve hizmetlerden yararlandırma amaçlarıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (madde 5/2 (c)) hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim, müşteri işlem bilgileriniz, yaptığınız alışverişlere ilişkin bilgiler (alınan ürünler, ödeme miktarı, ödeme tutarı, ödeme zamanı), puan kazanma ve harcama bilgileri, yararlanılan indirimler ve kampanyalar ile işlem güvenliği bilgileriniz; Chippin uygulamasında gösterilebilmesi ve böylece ürün ve hizmet satışı ve bunlardan yararlandırma, Chippin ile mobil ödeme yapılabilmesi için finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Söz konusu işlemlerin hukuki sebebi size sunulacak hizmetler için Şirket ile aranızda sözleşme kurulması ve bu sözleşmenin ifasıdır (KVKK, madde 5/2 (c)).

Lokasyon (konum) bilginiz, bulunduğunuz konuma yakın kampanya ile kampanyanın geçerli olduğu şubelerin görüntülenebilmesi ve böylece lokasyona göre pazarlama ve analiz çalışmaları yapılarak reklam, kampanya ve promosyonlar yapılması, ürün ve hizmet satışı ve finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Lokasyon bilginiz işlenmesi için hukuki sebep, bulunması halinde açık rızanızdır (KVKK, madde 5/1). Lokasyon bilginizin işlenmesine ayrıca onay vermediğiniz sürece, sadece Chippin üyesi olmanız sebebi ile lokasyon veriniz işlenmeyecektir.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, araç bilginiz ve görsel işitsel bilgileriniz; denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu olan Şirketin operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması (KVKK, madde 5/2 (e)) ve meşru menfaat (KVKK, madde 5/2 (f)) hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. İşlenen verileriniz aynı amaçlar kapsamında gerekli olması halinde ilgili üye iş yeri ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz ile işlem güvenliği bilgileriniz hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla kanunda açıkça öngörülme ve hukuki yükümlülük (KVKK, madde 5/2 (a) ve 5/2 (ç)) hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. İşlenen verileriniz söz konusu amaçlar kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir.

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, talep ve şikâyet bilgileriniz, finansal bilgileriniz, eğitim, aile bireyleri ve yakınlarınıza ilişkin bilgiler ile medeni durum bilgileriniz, özlük bilginiz, pazarlama bilginiz, lokasyon bilginiz, araç bilginiz ve görsel işitsel bilgileriniz; bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması hukuki sebebine (KVKK, madde 5/2 (e)) dayanılarak işlenmektedir. İşlenen verileriniz aynı amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde şikâyetle ilgili üye iş yeri ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, eğitim ve meslek bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınlarınıza ilişkin bilgiler ile medeni durum bilgileriniz, lokasyon bilginiz, pazarlama bilgileriniz, araç bilginiz ile fotoğrafınız Chippin uygulaması kapsamında bu bilgileri girmeniz ve güncellemeniz, üye iş yerlerinde alışveriş yapmanız ve kampanyaya katılmanız halinde Chippin uygulamasında bulunan diğer kişisel verileriniz ile birleştirilerek profilleme ve veri analizi çalışmaları suretiyle sizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınız bazlı kampanya, reklam ve promosyon çalışmaları (ticari elektronik ileti göndermek de dahil olmak üzere) yapılabilmesi ve size sunulabilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla da işlenebilecektir. Söz konusu işlemler için hukuki sebep, bulunması halinde açık rızanızdır (KVKK, madde 5/1). Pazarlama bilgileriniz, pazarlama analiz çalışmaları ile performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışında bulunan tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Mobil ödemelerin (kredi kartı, kart puanı veya Chippin puan bakiyesi ile gerçekleştirilen ödemeler) gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve işlem güvenliği bilgileriniz yurt dışında bulunan tedarikçilerimize (Mastercard-Masterpass) aktarılabilecektir.

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz yaptığımız iş birlikleri kapsamında gerekli olması halinde tarafınıza fayda sağlanabilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla üye iş yerlerimiz ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

Kimlik, iletişim ve müşteri bilgileriniz, Chippin Market üzerinden vereceğiniz ve size teslim edilmesi gereken siparişlerinizin teslim edilebilmesi, size puan kazandırılması ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sipariş dağıtımını gerçekleştirecek olan posta tedarikçisi firmaya aktarılacaktır.

Belirtilen tüm süreçlerde işlenen kişiler bilgileriniz teknik destek hizmeti aldığımız bilgi işlem tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

II.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin gereklerine uygun şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin ve üye iş yerlerimizin ve iş ortaklarımızın ofisleri, şubeleri, bayileri, istasyonları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar, WhatsApp, sosyal medya bağlantıları ile üyelik gerçekleştirilmesi halinde sosyal medya mecraları vasıtasıyla veya şikâyet ve talep formları, anket ve memnuniyet araştırmaları ve organizasyonlara katılmanız hallerinde bu vasıtalarla beyanlarınız üzerine toplanabilecektir.

III.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Haklarınız ve Tarafımıza Başvuru Usulü

KVKK m. 11 içerisinde belirtilen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen usullere uygun olarak aşağıdaki iletişim adresleri vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz: